داروهایی مامایی

قرص:ویتامین B1 و B6 -فروس سولفات - فولیک اسید-هیوسین-دیکلوفناک - استامینوفن-ایبوپروفن -ALMg - Almg.s -دایمتیکون-دایجستیو-کنتراسپتیو LD،HD و تری فاز یک (حداکثر 3 بسته)-نیستاتین-متیل ارگونوین-مترو نیدازول وپنی سیلین-قرص واژینال:کلوتریمازول - نیستاتین-تریپل سولفا و مترو نیدازول

 

کپسول:هماتینیک - مفنامیک اسید - فلوکو نازول - دا کسی سیکلین - آمپی سیلین و آموکسی سیلین و سفالکسین فقط 500 میلی گرمی

 

شربت:هیدروکسید منیزیم - ALMg - Almg.s

 

قطره:دایمتیکون

 

آمپول:ویتامین B6 و هیوسین

 

شیاف:دیکلوفناک - استامینوفن - هیوسین و آنتی همورئید

 

پماد یا کرم:آنتی هموروئید - فلو سینو لون- تریا مسینولون ساده و NN - کلوتریمازول و دکسپانتنول

 

ژل یا کرم واژینال:کلوتریمازول - بتادین - تریپل سولفا

/ 0 نظر / 22 بازدید